Velkommen til samtaleterapiHos meg kan du få både korttidsterapi og langtidsterapi. 

Jeg tilpasser meg det du måtte ha behov for.Jeg har kontorfelleskap med Agora Psykologkontor.


Du er velkommen til å ta kontakt.

Om meg


Januar 2011 ble jeg ferdigutdannet psykolog ved universitet i Bergen. Siden den gang har jeg jobbet i  spesialisthelsetjenesten, både innen psykisk helsevern og avdeling for rusmedisin. Jeg har også erfaring fra førstelinjetjenesten som  kommunepsykolog og som PP rådgiver i PPT. 


Mine interessfelt innen psykologien er blant annet psykodynamisk terapi, humanistisk psykologi og mindfulness.

For tiden holder jeg på å fullføre en videreutdanning i psykoterapi, ved norsk karakteranalytisk institutt. EMDR kurs har jeg også (traumebehandling). Forøvrig er Mindfulness et emne som opptar meg, derfor har jeg en del kurs på dette området og jobber med å integrere det i klinisk praksis. Metoden motiverende intervju finner jeg også nyttig. Det er nok individualterapi jeg har mest erfaring med, men har også hatt gleden av å drive gruppebehandling.Psykolog Gjertrud Synnøve Kalgraff

Adr: Agora Psykologkontor

Valkendorfsgate 2a

5012 Bergen

E-post: gjertrud.kalgraff@gmail.com

TLF: 47 96 12 97

Org.nr: 913642368